FacebookGoogle+
דף הבית >> קידום לקוחות >> אימון עסקי >> תקשורת בין אישית מקדמת תוצאות
 
תקשורת בין אישית מקדמת תוצאות


כדי להבין את תרומתו של האימון האישי בהקשר של תקשורת בין אישית חייבים תחילה להגדיר כי תקשורת בין אישית יוצרת בהכרח מערכת יחסים בין הדוברים. לבחירת המילים של הדוברים השפעה מכרעת על איכות המסר ועוד יותר על התוצאה שבאה בעקבותיו.

בתהליכי Coaching 
ופיתוח מנהלים, מאמן אישי עובד עם לקוחותיו על תקשורת בין אישית מצליחה, אשר תסייע לו לקדם את מטרותיו בדרך הטובה ביותר תוך מזעור קונפליקטים שעלולים לצוץ. לא אחת בתהליך האימון, בחלקו אשר עובדים על תקשורת בין אישית אני פוגשת מתאמנים מצליחים שאינם מבינים מדוע בחירת המילים שלהם שגויה, שהרי לדבריהם הם הביעו את עצמם בצורה ברורה ורציונאלית.
 
 
אימון לשיפור תקשורת בין אישית - למצוא את המילים הנכונות

כיצד מתרחשת בחירת המילים שלנו בסיטואציה של תקשורת בינאישית ?
אנו קולטים את העולם באמצעות מערכת החישה שלנו. משעה שהחושים השונים קלטו את המציאות, הם מעבדים את המידע הנקלט ומאחסנים אותו במוח. באותו הזמן חל עיבוד נוסף ומקביל של הדמיון והזיכרון . כאשר המוח מתבקש לשלוף את המידע,הוא שולף מידע אחיד שאינו מבדיל בין מציאות או דמיון. זוהי אחת הסיבות שבתהליך של  Coachingמאמן אישי ישתמש לא פעם בשיטות של דמיון מודרך.

האמונה הבסיסית בתהליך זה היא שמחשבה יוצרת מציאות, וככל שנפעיל בתהליך האימון האישי דמיון מודרך בה נראה את העתיד המיטבי שלנו, את התמונה הכוללת מחד, ומאידך פרטים כגון צבעים, ריחות, מימדים, ועוד.על פי רוב הרגש הפנימי המתעורר בנו הוא רגש של מלאות ושמחה שיש סיכוי רב שיניעו את המתאמן לפעולה.

מאמן אישי המתמחה גם באימון בשיטת NLP 
יקשיב קשב רב לבחירת המילים של המתאמן.
מילים שונות מקוטלגות במוחו של כל אחד במעין מגירות חיוביות ושליליות כחלק מתקשורת בינאישית.

שיפור תקשורת בינאישית בתהליך האימון האישי

בתהליך של אימון אישי לשיפור תקשורת בין אישית ישים לב המאמן למהות המגרות החיוביות והשליליות, מהן המילים המניעות והבולמות את המתאמן. תקשורת בינאישית היא מערכת של סיבות ותוצאות והשימוש במילים מקדמות תוצאה משמעותי עוד יותר בתהליכי מכירה.

לדוגמא מתאמן שהסתייע בי בתהליך האימון לתקשורת בין אישית שכלל גם הביטים של אימון עסקי, לא הבין מדוע לקוחותיו העדיפו מוצר מסוים שמכר לעומת אחר אותו הוא ביקש לקדם, ואף דאג למכור אותו במחיר אטרקטיבי. משביקשתי ממנו להדגים לפני כיצד הוא מציג את המוצר-שמתי לב שהוא מרבה להשתמש במילה אבל.

הוא היה אומר "מוצר זה אמנם ידוע כאמין, אבל המוצר לימינכם נמכר בארץ יותר. המילה 'אבל' היא מילה שממעיטה ומבטלת את היתרונות הקודמים. לעומת זאת ,אם המתאמן היה משתמש במילה למרות –המסר היה אחר. לדוגמא - 'מוצר זה ידוע כאמין למרות שהמוצר לימינכם נמכר יותר בארץ' - בבת אחת (ולו ע"י המרת המילה 'אבל' במילה 'למרות') ,השתנה החשיבות של המשפט וכן השתנו תוצאותיו.

דוגמא נוספת היא המרה של משפט, היא המרה של 'אצלנו לא תשלם יותר' במשפט 'כאן המחירים זולים יותר'. השינוי שנוצר הוא עקב שימוש בחיוב מול השימוש במילה לא שהמעיטה במסר שאנו משתמשים בו.