FacebookGoogle+
שמי דורית קיי ואני מאמנת אישית מוסמכת, יועצת תקשורת בינאישיתמטפלת בתחום הNLP  ויועצת ארגונית. יש לי הזכות לסייע לללקוחותיי למצות את הפוטנציאל שלהם ולהגיע להישגים משמעותיים עבורם, בתחום האישי ובתחום הארגוני. בהיבטים השונים של קריירה, יצירת תקשורת בינאישית אפקטיבית, ניהול עצמי,. ובתחום הארגוני - סיוע לארגון למנף את רווחיותו תוך בניית תהליכים ארגוניים מתאימיםהניסיון המקצועי שאני מביאה כולל ניסיון עשיר בניהול צוותי עבודה גדולים בארגונים אותם הקמתי ונהלתי. המשך

תקשורת בין אישית מקדמת תוצאות

כדי להבין את תרומתו של האימון האישי בהקשר של תקשורת בין אישית חייבים תחילה להגדיר כי תקשורת בין אישית יוצרת בהכרח מערכת יחסים בין הדוברים. לבחירת המילים של הדוברים השפעה מכרעת על איכות המסר ועוד יותר

אימון אישי לקריירה ודור הY

אתגרי עולם התעסוקה רבים הם, ואחד המאפיינים את עולם העבודה הוא הקושי של העובדים והמעסיקים להכיל את דור הY.

תקשורת בן אישית

כדי להבין את תרומתו של האימון האישי בהקשר של תקשורת בין אישית חייבים תחילה להגדיר כי תקשורת בין אישית יוצרת בהכרח מערכת יחסים בין הדוברים. לבחירת המילים של הדוברים השפעה מכרעת על איכות המסר ועוד יותר

אימון אישי

אימון אישי לקריירה -תהליך של אימון אישי עוזר לפרט להגדיר מהם מקורות הכוח שלו, אלו משאבים דרושים לאדם כדי להצליח

אימון אישי לקריירה ודור הY

אתגרי עולם התעסוקה רבים הם, ואחד המאפיינים את עולם העבודה הוא הקושי של העובדים והמעסיקים להכיל את דור הY. מתאמנים בני דור Y שבאים לאימון קריירה מאופיינים לרוב בתחלופה של מקומות עבודה רבים.

אימון אישי להצלחה

זוכה פרס נובל לכלכלה התנהגותית הכלכלן האמריקני ריצ'ארד ת'אלר טוען שההתנהגות האנושית אינה רק רציונלית ותועלתנית אלא מונעת מהביטים נוספים.

הקשר בין מנהיגות לתהליך של אימון אישי

תהליך אימון אישי מוגדר כמערכת יחסים בינמקצועית המסייעת לפרט להגיע ליעדים שהפרט מציב לעצמו. בתהליך של אימון אישי

אימון אישי ומוטיבציה

מאמן אישי יסייע ללקוח באמצעות אימון אישי לאתר את המשאבים הקרטיים כדי להעלות את המוטיבציה להצלחה. בתהליך של אימון אישי

אימון אישי להצלחה

בתהליך של אימון אישי , אימון עסקי ואימון לקריירה יקפיד המאמן לשקף למתאמן מהן ההצלחות שלו מהעבר, ומה היו רכיבי ההצלחה שסיעו למתאמן להגיע להצלחות

אימון מנהלים

אימון אישי להצלחה שינוי קריירה בעזרת אימון מנהלים בעבודתי כמאמנת מנהלים, אני נתקלת בלא מעט פניות של מנהלים בדרגים בכירים ובדרגי ביניים ששואלים אותי מהו העיתוי המתאים לערוך שינוי קריירה.